MODEKERN
INSTITUUT VOOR MODE-ERFGOED

Auteurs – en beeldrecht 

Het auteursrecht op deze site berust bij Modekern, Instituut voor Mode-Erfgoed.

 

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modekern.

 

Op sommige afbeeldingen kan beeldrecht rusten. Indien u afbeeldingen wilt gebruiken van makers die nog geen 70 jaar geleden overleden zijn, treedt u dan in contact met Pictoright, de auteursrechtorganisatie voor visuele makers in Nederland. Deze organisatie treedt in Nederland op als representant van de rechthebbenden, stelt de tarieven vast voor reproductie van afbeeldingen en int bij degene die afbeeldingen reproduceert de gelden.

 

We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeldrechteigenaren te achterhalen en hun om toestemming gevraagd. In enkele gevallen was het niet mogelijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op met modekern@modekern.nl.

Inhoud 

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Hebt u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan contact met ons op via modekern@modekern.nl.

 

De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. Hierdoor kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

 

Hyperlinks

De website bevat diverse hyperlinks naar sites die buiten het domein van Modekern liggen. Deze hyperlinks zijn opgenomen als extra service en geven vaak meer informatie over het betreffende onderwerp. Modekern is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.