over modekern

Modekern verzamelt, ontsluit, onderzoekt
en presenteert de archieven van Nederlandse modeontwerpers van internationale betekenis met het doel de kennis over de moderne Nederlandse modegeschiedenis te vergroten en verder te ontwikkelen. Modekern is een initiatief van ArtEZ, hogeschool voor de kunsten, Museum Arnhem, het Gelders Archief
en Het Nieuwe Instituut/voorheen Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande infra-
structuur die uitgaat van eigen kracht en expertise. Het Gelders Archief archiveert, Museum Arnhem presenteert en verzorgt educatie, ArtEZ onderzoekt en HNI ondersteunt en zorgt voor aansluiting bij het Nationaal Ontwerp Archief (NOA). Modekern
wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.

 

De schetsen, de gebruikte technieken om de kledingstukken te maken, presentatieboeken, uitnodigingen en ander publiciteitsmateriaal worden (digitaal) geëtaleerd. Ontwerpers, stu-
denten en zelfmodemakers kunnen de archieven bestuderen en zich hierdoor laten inspireren. Modekern organiseert op basis van de verworven archieven tentoonstellingen en ontwikkelt een educatieprogramma voor ROC’s en het voortgezet onderwijs.

 

Modekern is aangesloten bij het Nationaal Ontwerp Archief (NOA) en Europeana.