partners

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten houdt zich vanuit het modelectoraat en ARCCI bezig met onderzoek naar mode als cultuurfenomeen.
ArtEZ is (inter)nationaal erkend en gerenommeerd als een instituut met expertise op het vlak van modetheorie en modegeschiedenis. In samen-
werking met Radboud Universiteit Nijmegen, HAN en Saxion werkt ArtEZ  met vier PhD studenten aan het door NWO gefinancierde onderzoek “Dutch Fashion Identity in a Globalised World”, een onderzoek naar de Nederlandse identiteit in de recente modegeschiedenis. Hiervoor worden verschillende archieven van Nederlandse ontwerpers geraadpleegd. ArtEZ modelectoraat bracht met haar kenniskring (docenten) al zes monografieën over belangrijke Nederlandse modeontwerpers uit in samenwerking met WBooks en ArtEZ press. Studenten van de modemaster participeren regelmatig in deelonderzoeken naar Nederlandse modeontwerpers.

Gelders Archief

Het Gelders Archief beheert bijna 30 kilometer archieven en documentatie van de negende eeuw tot heden van en over de provincie Gelderland,
de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Rozendaal en de rijksinstellingen
in de provincie Gelderland. Ook collecties van particuliere personen en organisaties behoren hiertoe. Daarnaast wordt een grote en rijke audiovisuele collectie beheerd. In toenemende mate worden de bestanden digitaal beschikbaar gesteld; een virtuele onderzoeksruimte wordt momenteel ontwikkeld. Voorjaar 2013 heeft het Gelders Archief een nieuw gebouw betrokken, met ruime publieksruimten en uitgebreide depotcapaciteit.

Museum Moderne Kunst Arnhem

Het Museum Arnhem is een museum waar beeldende
vormen van realisme kritisch bevraagd worden.
Het museum geeft hierbij de voorkeur aan kunstenaars die een eigen realiteit produceren
in plaats van deze zo waarheidsgetrouw mogelijk na bootsen. In het Museum Arnhem is plaats voor zowel experiment als voor meer gevestigde vormen van beeldende kunst en vormgeving. Het museum voert een dynamisch, actueel en kwalitatief hoogstaand collectie- en tentoonstellingsbeleid dat ruimte biedt voor reflectie en debat. (Internationale) samenwerking en discipline overschrijding zoals deze gestalte krijgen in het initiatief Modekern, zijn daarbij speerpunten.

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut viert de innovatieve
kracht van architectuur, design, mode en e-cultuur. De organisatie is ontstaan vanuit de fusie tussen het Nederlands Architectuur Instituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, Kennisinstituut voor e-cultuur.